Blog

Welke manier van leren past nu bij je?

Iedereen heeft zijn eigen manier van leren waarbij hij of zij prettig bij voelt. Deze manier werkt voor de ene persoon heel goed, maar voor de andere juist helemaal niet. Voor degene die hier veel moeite mee hebben schrijf ik deze blog.

leerlingenJe bent uren lang bezig, soms wel elke dag, met het leren voor een bepaalde toets. Dan komt de so of repetitie en je haalt er weer een onvoldoende voor. Je dacht nog zo dat je het goed geleerd had, maar toch staat er weer die onvoldoende. De moed schiet daarbij in je schoenen. Waarom lukt het nu niet? Het gevoel van ik kan het toch niet komt dan naar boven. Je raakt in een neerwaartse spiraal. Thuis moet je weer vertellen dat je een onvoldoende hebt. Ouders kunnen daarover weer boos worden, waardoor er geen prettige sfeer hangt in huis. Dit is voor jou niet leuk en ook niet voor je ouders. Als het goed is hebben ze het beste met je voor.

Een  rede waarom je deze cijfers  haalt kan zijn dat je niet de goede methode gebruikt om te leren. Een andere methodiek van leren kan hierin de oplossing bieden voor je.  Binnen het leren heb je verschillende manieren van leren. Verderop leg ik een aantal manieren van leren uit.

Naast het op de goede manier van leren is er nog het probleem; de juiste omgeving waarin je kunt leren. Het beste is een plek die prikkelarm is. Het liefst geen invloeden van sociale media, televisie, ed. De plek die je uitkiest kan je eigen kamer zijn, aan de keukentafel  of bij een huiswerkbegeleidingsinstituut.  Het moet een plek zijn waar je lekker kunt leren. Voordat je gaat leren is het verstandig om een planning te maken. Je zet in deze planning al het werk wat je deze dag wilt gaan doen. Schrijf er ook bij hoe lang je hieraan gaat werken. Handig hierbij is om eventueel een kookwekker te gebruiken. Deze stel  je in met de tijd van je planning. Als de kookwekker is afgegaan mag je bijvoorbeeld  vijf minuten pauze nemen. Daarna ga je verder met een volgend vak. Na 3 keer dit gedaan te hebben neem je een kwartier pauze. Zo heb je meer effectieve leertijd. In een volgend blog ga ik hier verder op in.

Reproduceren

Reproduceren houdt in dat je de woorden  zinnen en of tekst op dat moment letterlijk aan het reproduceren bent. Het herhalen van wat er staat is wat je aan het doen bent. Op dat moment weet je heel goed wat er staat. Als het overhoord  wordt weet je het voldoende tot goed. Maar als er een half uur later weer naar hetzelfde wordt gevraagd zal er een gedeelte niet goed meer beheerst worden.  Wordt er de volgende dag naar gevraagd dan zal je vaak nog minder weten van wat je geleerd hebt.reproduceren

Reproduceren kan wel gebruikt worden als je leert, maar dan moet je het over een grotere tijdsspanne doen en niet op het laatste moment. Je moet er dan vanuit gaan dat je er minimaal een week mee bezig bent. Dit kan vooral werken bij het leren van woordjes en zinnen bij Engels, Frans, Duits en Spaans. Je gaat hierbij van te voren een plan opstellen waarbij je de woordjes/zinnen in groepjes verdeeld van een x-aantal woordje of zinnen. De eerste dag leer je bijvoorbeeld de eerste 10 woorden, de volgende dag herhaal je de eerste 10 woorden en leer je de volgende 10 woorden erbij. Dag 3 herhaal je de eerste 20 woorden en leer je de volgende 10 woorden. Door dit herhalen van de woorden zullen de woorden beter beklijven. Als het goed is hoef je nu maar maximaal 15 per dag te leren aan deze woordjes en of zinnen. Waardoor je op het einde dus niet uren hoeft te leren voor dit.

Je hebt handige programma’s om woordjes en zinnen te leren. Je hebt wrts en woordjesleren. Als je niet zo bent van deze programma’s kun je altijd de woordjes opschrijven. Je leert dan door het woord te lezen en doordat je het opschrijft. Heb je woorden die je maar niet geleerd krijgt is het verstandig dit woord en vertaling vijf of tien keer op te schrijven. Als het goed is zal je het woord wel onthouden nu.

Samenvatten

samenvattenEen andere manier van leren is het samenvatten van een tekst. Deze manier van leren zul je vaak zien bij de zaakvakken. Samenvatten wil zeggen dat je een tekst in het kort gaat weergeven. Hierbij haal je de belangrijkste zaken uit een tekst. Het moeilijke van het schrijven van een samenvatting is dat je vaak nog te veel opschrijft, waardoor je samenvatting dus bijna even groot wordt als de tekst die je aan het samenvatten bent. Dan ben je dus niet veel opgeschoten.  In een tekst staan de kernzinnen vaak aan het begin of eind van een alinea. Deze zijn handig om op te schrijven.

Je kunt samenvatten ook op een hele andere manier doen. Je leest van te voren de tekst die je moet leren, maar ipv dat je een samenvatting schrijft ga je jezelf vragen stellen over de tekst. Vaak gebruik je wie.....?, wat.....?, hoe....?, waarom...?, ...enz. Met deze manier van samenvatten ben je eigenlijk al bezig met wat zou er op een toets gevraagd kunnen worden. Vaak kun je met de dikgedrukte tekst, tussenkopje, boven de tekst al heel veel vragen verzinnen die in onderstaande tekst beantwoord kunnen worden. Je schrijft de vragen op en gaat in de teskst de antwoorden zoeken op de vragen die je opgeschreven hebt. Nadat je dit hebt gedaan kun je het gebruiken om te leren. Wel is het verstandig om de dag voor een toets de tekst(en) in het boek nogmaals door te lezen.

Mindmappen

Deze manier van leren is een niet veel gebruikte manier van leren.  Mindmappen houdt in dat je eerst de tekst leest en daarna een woordveld maakt over deze tekst.

Mindmappen is zo ontwikkeld dat beide hersenhelften worden geactiveerd tijdens het leren. Beide hersenhelften worden dus geactiveerd door gebruik te maken van afbeeldingen, kleuren, associaties, rangordes en verbindingen. Een mindmap kan als hulpmiddel gebruikt worden om een leerstof of bepaalde informatie zo te structureren en te ordenen dat leren en samenvatten overzichtelijker, sneller en leuker verloopt. Tevens zullen de vragen van een repetitie of toets vlotter en uitgebreider kunnen worden beantwoord doordat delen van de mindmap in het geheugen verankerd zitten. 

Voor meer informatie over mindmappen kun je de volgende sites raadplegen:mindmap

https://studietips.weblog.leidenuniv.nl/2013/02/14/mindmappen-een-slimme-aanpa/

http://watismindmappen.nl/

Om zelf een mindmap te maken kun je gebruik maken van de volgende site:

https://bubbl.us/mindmap