mbo

Algemeen

Middelbaar beroepsonderwijs, mbo

In het mbo is het AVO-onderwijs volop in ontwikkeling. AVO-vakken zijn Nederlands, Engels en rekenen. Veel mbo-studenten lopen nu vast op de zak-/slaagregeling voor deze vakken. Voor voorbereiding op de toelatingstest op het mbo, of begeleiding tijdens een mbo-studie, kan bureau de Vreede2 een traject op maat bieden. Neem contact op voor meer informatie.

Studenten

Wat kunnen wij studenten bieden?

Begeleiding bij AVO-vakken

Als je moeite hebt met het volgen en afronden van de AVO-vakken kan Bureau de Vreede² je hierbij helpen. We werken hierbij samen met docenten die werkzaam zijn binnen het mbo. Deze docenten kennen de ontwikkeling van het AVO-onderwijs en zijn op de hoogte van de geldende richtlijnen en eisen ter afronding van deze AVO-vakken.

Wij bieden de hulp bij:
 • • Nederlands
 • • Rekenen
 • • Engels
 • • Loopbaan en burgerschap

Deze AVO-vakken kun je zowel individueel als in groepsverband bij ons volgen.

Naast de AVO-vakken kun je ook bijles volgen in de volgende vakken:

 • • wiskunde
 • • natuurkunde
 • • economie
 • • M&O
 • • geschiedenis
 • • scheikunde
 • • biologie

Beroepsgericht begeleiden

Ook beroepsgericht begeleiden bij het verwerken van lesstof en het opstellen van werkstukken behoort tot de mogelijkheden van bureau de Vreede². De docenten waarmee bureau de Vreede² werkt, hebben ervaring in verschillende sectoren van het mbo.

Specifiek probleem? Dan zal bureau deVreede2 er alles aan doen een vakdocent te vinden die je kan begeleiden.

Begeleiden bij studieloopbaanbegeleiding en studiekeuze

Studenten kunnen bij bureau de Vreede² begeleid worden bij het stellen van leerdoelen, opstellen van plan van aanpak en het opstellen van portfolio’s. Studenten die moeite hebben met plannen en organiseren zijn van harte welkom voor begeleiding.

Studenten die zich niet thuis voelen in de huidige opleiding kunnen via bureau deVreede2 een traject volgen om tot een bewustere studiekeuze te komen. Hierbij kijken we naar de interesses, talenten en passie van de studenten. Daaruit volgend gaan we op zoek naar de studie die bij deze interesses en talenten liggen. Daarbij maken ze zelf hun portfolio die ze mee kunnen nemen naar de desbetreffende opleiding.

voor meer informatie hierover kijk op Talenttour

Scholen

Wat kunnen wij uw school bieden?

Ouderbetrokkenheid

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het investeren in ouderbetrokkenheid effectief is voor de studievoortgang van studenten in het mbo. Veel mbo-scholen worstelen met de vraag in hoeverre ouderbetrokkenheid nog verwacht kan worden in deze fase van onderwijs. Bureau de Vreede² werkt samen met docenten die hierin een ruime ervaring hebben opgebouwd. Diverse projecten, zoals het betrekken van ouders vanaf het moment van aanmelden, het inrichten van een ouderavond met gegarandeerd 100% opkomst, het organiseren van oudergesprekken, bureau deVreede² kan de school hierin adviseren.

Begeleiding bij studiekeuze binnen de school

De visie van Talenttour is dat je eerst jezelf moet kennen, om daarna te ontdekken welke opleiding bij jouw talenten past. Talenttour motiveert en inspireert jou je talenten en passie te ontdekken. Hiervoor hebben we zeer diverse opdrachten ontwikkeld. Zo komen we samen tot de juiste studiekeuze of beroepskeuze voor jou.

Bij Talenttour doe je dus nooit een beroepskeuzetest. Daar geloven wij namelijk niet in. Bij Talenttour werken we op een zeer persoonlijke manier, welk programma je ook bij ons volgt!

Didactische vormgeving AVO-onderwijs en schrijven van beroepsgerichte instellingsexamens

Het inrichten van het AVO-onderwijs brengt voor veel docenten een behoorlijke werkdruk met zich mee. Het onafhankelijk adviseren over methodes, advies over beroepsgericht examineren, bij bureau de Vreede² is de benodigde kennis in huis. Bureau de Vreede² werkt samen met docenten die ervaring hebben met het ontwerpen van beroepsgerichte instellingsexamens.

Ondersteuning bij leren binnen de school

U kunt de docenten van bureau de Vreede² op freelancebasis inzetten als studiebegeleiders. Denk hierbij aan het begeleiden van groepjes leerlingen die met specifieke leervragen komen. Deze ondersteuning kan binnen uw eigen school plaatsvinden.