Begeleidingsvormen

Algemeen

Het kan voorkomen dat uw kind extra begeleiding nodig heeft. Uw kind komt bijvoorbeeld niet tot het doen van activiteiten als hij/zij alleen is. Voor u als ouder is het ook niet altijd mogelijk de hele middag samen met uw kind iets te ondernemen. bureau de Vreede² biedt de volgende vormen van begeleiding aan kinderen:

 • Ondersteunende begeleiding
 • Organisatie en planning

deze begeleidingsvormen zijn o.a. bedoeld voor kinderen met een stoormis in het autistisch spectrum en kinderen met ADHD.We bespreken samen welke vorm van begeleiding bij uw kind het meest baat heeft. Zowel ondersteunende begeleiding als organisatie en planning kan gefinancierd worden met een persoonsgebonden budget (PGB).

Ondersteunende begeleiding

Bij ondersteunende begeleiding kunt u denken aan de invulling van de vrije tijd. Ook de begeleiding van uw kind naar en tijdens activiteiten buitenshuis en begeleiding bij het opruimen van de eigen kamer vallen onder de ondersteunende begeleiding. Ondersteunende begeleiding is veelal een ontlasting van u als ouder, gericht op integratie in de samenleving en handhaving van de zelfredzaamheid. Activiteiten die we o.a. aanbieden:

 • museum bezoek
 • dierentuin
 • zwemmen
 • introductie duik met perslucht
 • parachutespringen
 • pretpark bezoek

Een week voor de ondersteunende begeleiding neemt een begeleider van bureau de Vreede² contact met u op. Dit kan telefonisch of via de e-mail zijn. Daarin geeft hij/zij een aantal opties aan van wat voor activiteit er kan worden ondernomen. Hierin kunt uw kind en u ook de wensen duidelijk maken.

Organisatie en planning

Onder organisatie en planning verstaat bureau de Vreede² o.a. huiswerkbegeleiding. Hierbij leert het kind zijn huiswerk te organiseren en te plannen. Uw kind komt 2,3 of 4 dagen per week naar huiswerkbegeleiding. Hij is dan 2 uur per dag onder begeleiding bezig met zijn huiswerk.

Wij bieden huiswerkbegeleiding aan in een groep van maximaal 8 kinderen of 1 op 1. Bij huiswerk in een groep komt het kind na schooltijd naar bureau de Vreede² toe. Als u ervoor kiest om 1 op 1 huiswerkbegeleiding te doen dan is dit 's avonds.

Wat is PGB?

Het PGB biedt mensen met een lichamelijk - en/of geestelijke handicap (beperking) de mogelijkheid zelf te bepalen door wie en wanneer zij geholpen en/of begeleid worden. Zij kunnen daarvoor mensen aannemen of van instanties/bedrijven of freelancers inschakelen. Wanneer mensen dit niet zelf kunnen/willen regelen kunnen zij een wettelijk vertegenwoordiger aanstellen die dit regelt. Voor kinderen zijn de ouders of verzorgers meestal degenen die de hulp inkoop regelen.

Er bestaan verschillende soorten PGB's. Meer specifieke informatie over verschillende soorten en mogelijkheden van PGB's en het aanvragen daarvan vind je op:

Een PGB kan heel veel vrijheid geven in het dagelijks leven. Doordat de hulpvrager zelf bepaalt hoe en wanneer de hulp gegeven wordt. Natuurlijk in goed overleg met de hulpbieder.

Tarieven

Ondersteunende begeleiding

1 uur € 50,-*
* Dit is exclusief de activiteit. *Inclusief vervoer, eventuele vriendjes en versnapering

Organisatie en planning

 • Voor huiswerkbegeleiding in een groep.

De kinderen gaan een cyclus aan van 4 weken:

2 dagen in de week a 2 uur: € 180,-
3 dagen in de week a 2 uur: € 244,-
4 dagen in de week a 2 uur: € 292,-
 • Voor 1 op 1 huiswerkbegeleiding.

De kinderen gaan een cyclus aan van 4 weken:

2 dagen in de week a 2 uur: € 480,-
3 dagen in de week a 2 uur: € 720,-
4 dagen in de week a 2 uur: € 960,-

Tijden

Ondersteunende begeleiding

Woensdag Van 13.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag Van 10.00 uur tot 18.00 uur

Organisatie en planning

 • Voor huiswerkbegeleiding in een groep.
Maandag Van 12.00 uur tot 18.00 uur
Dinsdag Van 12.00 uur tot 18.00 uur
Woensdag Van 12.00 uur tot 18.00 uur
Donderdag Van 12.00 uur tot 18.00 uur
 • Voor 1 op 1 huiswerkbegeleiding.
Maandag Van 19.00 uur tot 21.00 uur
Dinsdag Van 19.00 uur tot 21.00 uur
Woensdag Van 19.00 uur tot 21.00 uur
Donderdag Van 19.00 uur tot 21.00 uur