Locatie Sommelsdijk

Algemeen

Op onze locatie Sommelsdijk bieden we de volgende diensten aan:


adresgegevens:
Klein Handelsgebouw (KHG)
Sint Joris Doelstraat 7-9
3245 BA Sommelsdijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.

Bijles basisonderwijs Sommelsdijk

Op de basisschool leren de kinderen de basis van onder andere de vakken rekenen, taal en spelling. Dit is een belangrijke basis die later lastig is in te halen. Het kan voorkomen dat een kind het tempo niet kan bijhouden of wat extra hulp nodig heeft; daarom biedt Bureau de Vreede² bijles aan voor kinderen op de basisschool. 

Daarnaast hebben sommige kinderen wat moeite met algemene vaardigheden, zoals de aanpak van het schoolwerk of de voorbereiding op de CITO- of NIO-toets.

wij bieden bijles aan voor de volgende vakken:

 • • taal 
 • • spelling
 • • rekenen
 • • begrijpend lezen
 • • Engels
 • • organisatie en planning

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Wilt u direct inschrijven --> INSCHRIJVEN

 

Bijles voortgezet onderwijs Sommelsdijk

Bureau de Vreede² haalt de basis weer naar boven, we helpen leerlingen ‘leren leren’ en helpen hen inhoudelijk verder met de ingewikkelde leerstof.

Bureau de Vreede² verzorgt dagelijks bijlessen in alle vakken op elk niveau, van M&O en scheikunde tot wiskunde en Engels. Ook geven we bijlessen ter voorbereiding op de verplichte rekentoetsen. We kennen de werkwijze van scholen rond onze vestigingen en we begeleiden leerlingen met probleemvakken, maar ondersteunen ook leerlingen die willen excelleren in hun schoolresultaten, bijvoorbeeld om meer kans van slagen te hebben bij de toelating tot een vervolgstudie.

Wij bieden voor de volgende vakken bijles aan:

 • • wiskunde algemeen
 • • wiskunde A 
 • • wiskunde B 
 • • Engels
 • • Nederlands
 • • economie
 • • M&O
 • • scheikunde (havo 4/5, vwo 4)
 • • natuurkunde 
 • • geschiedenis
 • • biologie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.
Wilt u direct inschrijven --> INSCHRIJVEN

 

Huiswerkbegeleiding Sommelsdijk

Veel leerlingen hebben behoefte aan ondersteuning bij het maken van hun huiswerk. Vaak volgen zij dan ook huiswerkbegeleiding in een klas. In deze vaak grote groepen is het moeilijk voor de begeleiders om voldoende aandacht te schenken aan iedere leerling. Wij van Bureau de Vreede² bieden huiswerkbegeleiding aan in een kleine setting van maximaal 4 kinderen per dag.

Bij de huiswerkbegeleiding leggen we de nadruk op het aanleren van plannen en structuur aanbrengen bij het maken en leren van huiswerk. Uw kind leert bij ons tot zo’n twee weken vooruitplannen. Daarnaast bieden we waar nodig (vak)inhoudelijke hulp. Natuurlijk controleren en overhoren we het huiswerk

Op dit moment bieden we de huiswerkbegeleiding alleen aan op de locatie Sommelsdijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.
Wilt u direct inschrijven --> INSCHRIJVEN

 

Tijden

Hieronder vind je de dagen dat je terecht kunt. De kinderen kunnen op deze dagen terecht op de tijden die hieronder vermeld staan.

Locatie Sommelsdijk Ochtend Middag Avond
Maandag Op afspraak Van 13.00 uur tot 17.30 uur Van 18.00 uur tot 22.00 uur
Dinsdag Op afspraak Van 13.00 uur tot 17.30 uur Van 18.00 uur tot 22.00 uur
Woensdag Op afspraak Van 13.00 uur tot 17.30 uur Van 18.00 uur tot 22.00 uur
Donderdag Op afspraak Van 13.00 uur tot 17.30 uur Van 18.00 uur tot 22.00 uur
 

Afmelden

Als u de bijles van u kind wilt afmelden, kan dit op een aantal manieren.

06-11001447
info@devreede2.nl
Bij de desbetreffende bijlesdocent

Houdt er rekening mee bij het afmelden van de bijlessen op onderstaande:

• Bij annuleren van een bijles wordt er € 10,00 in rekening gebracht.